سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/10/07
21:15
واچ لیست فردا: *تکنیکال بررسی شود* #شاوان #توریل #کروی #بزاگرس #زملارد #وساپا #وایران #رانفور #قنیشا #بالبر #شبندر #شتران #فارس #بجهرم #دفرا #دفا...

واچ لیست فردا:*تکنیکال بررسی شود*#شاوان


#توریل


#کروی


#بزاگرس


#زملارد


#وساپا


#وایران


#رانفور


#قنیشا


#بالبر


#شبندر


#شتران


#فارس


#بجهرم


#دفرا


#دفارا


#کاوه


#ارفع


#شسپا


#شپنا


#زپارس


#سبجنو


#سخوز


#کخاک


#کفرا


#حبندر
🎯

انتهای خبر

0
0