بورس۲۴
1400/10/28
16:06
گزارشی خوب از تامین سرمایه بانک ملت/تحقق سود ۳۴ تومانی در ۹ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت تامین سرمایه بانک ملت در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۳۴۴ ریال سود محقق کرد.

گزارشی خوب از تامین سرمایه بانک ملت/تحقق سود 34 تومانی در 9 ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تامین سرمایه بانک ملت در ۹ ماهه منتهی به آذر برای هر سهم ۳۴۴ ریال سود محقق کرد. این شرکت در مدت زمان یا شده موفق به شناسایی سود ناخالصی معادل ۴۳۶ میلیارد تومان شد که نشان از رشد ۲ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل دارد. هم چنین سود خالص شرکت در این دوره به ۳۷۸ میلیارد تومان رسید.

تملت
انتهای خبر

0
0