کارگزاری آبان
1401/03/16
09:17
📈قندی ها نیز امروز آغازی منفی داشته اند و #قثابت از معدود نمادهای مورد توجه در گروه است.

📈قندی ها نیز امروز آغازی منفی داشته اند و #قثابت از معدود نمادهای مورد توجه در گروه است.


انتهای خبر

0
0