شکارچی سهام
1399/09/03
09:03
حتوکا باید مقاومت 2100 الی 2300 تومنشو رد کنه تا به هدف 3500 فکر کرد 🌺🌺

حتوکا باید مقاومت ۲۱۰۰ الی ۲۳۰۰ تومنشو رد کنه تا به هدف ۳۵۰۰ فکر کرد


🌺🌺انتهای خبر

0
0