نوآوران امین
1399/08/21
15:03
قند تربت حیدریه(#قتربت) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده) ⭕️ کاهش 0 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دور...

قند تربت حیدریه(#قتربت)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)⭕️ کاهش ۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۶۷۷,۹۹۵ میلیون ریال به مبلغ ۱,۶۸۰,۹۱۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۵۷ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۰۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0