اسمارت بورس
1399/11/13
20:51
🟣در معاملات امروز شاهد بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای #شستا ، #شپنا و #سفارس و شاهد بیشترین خروج پول در نمادهای #شبندر ، #وسپهر و #وپاسار بودی...

🟣در معاملات امروز شاهد بیشترین ورود پول حقیقی در نمادهای #شستا ، #شپنا و #سفارس و شاهد بیشترین خروج پول در نمادهای #شبندر ، #وسپهر و #وپاسار بودیم.♓️انتهای خبر

0
0