بولتن اقتصادی
1401/01/31
18:11
#اطلاعیه/عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران 📆 زمان اعمال: از دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 🔹نمادها: افرا...

#اطلاعیه/عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران📆 زمان اعمال: از دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱🔹نمادها: افرا، آریا، بجهرم، بهپاک، پیزد، تجلی، خدیزل، دتولید، زکشت،سبزوا، شجم، غشهداب، غمینو، قاسم، کرمان، کیمیا و ولبهمنانتهای خبر

0
0