حامیان بورس ایران
1400/01/08
09:10
✅ #ورنا طبق مستندات مکتوب کدال و اظهارات مدیران این شرکت؛ امسال افزایش سرمایه های سنگینی داره از چند محل : تجدید ارزیابی دارایی ها ، سود انباشته، آ...

✅ #ورنا طبق مستندات مکتوب کدال و اظهارات مدیران این شرکت؛ امسال افزایش سرمایه های سنگینی داره از چند محل : تجدید ارزیابی دارایی ها ، سود انباشته، آورده نقدی


انتهای خبر

0
0