کدال۳۶۰
1399/10/04
15:00
#چکاپا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪️ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 712,...

#چکاپا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪️ شرکت گروه صنایع کاغذ پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۷۱۲,۴۴۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲۴٪ افزایش داشته است.▪️«چکاپا» با سرمایه ثبت شده ۹,۳۵۸,۰۶۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مبلغ ۷۱۲,۴۴۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۵:۰۰:۱۶ (۷۰۵۹۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0