کدال۳۶۰
1401/03/01
16:30
#قصفها #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت قند اصفهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 38,506 میلیون ریال از ...

#قصفها


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت قند اصفهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۸,۵۰۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۰٪ کاهش داشته است.▪️«قصفها» با سرمایه ثبت شده ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۴,۷۵۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۶:۳۰:۰۳ (۸۸۵۵۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0