آواتحلیل
1399/10/07
13:03
#بررسی_گزارش_کدال #قرن 📌 قرن در آذر رکورد جدیدی را ثبت کرد و 203 میلیارد تومان فروش داشت. فروش آبان ماه 171 میلیارد تومان بود. جمع فروش نه ماهه...

#بررسی_گزارش_کدال #قرن📌 قرن در آذر رکورد جدیدی را ثبت کرد و ۲۰۳ میلیارد تومان فروش داشت. فروش آبان ماه ۱۷۱ میلیارد تومان بود. جمع فروش نه ماهه ۱۱۶۵ میلیارد تومان است که ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0