نوآوران امین
1401/01/31
18:57
بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 32 درصدی درآمدهای ع...

بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۹۱,۳۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۷,۹۵۳ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۴۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۲۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0