بورس۲۴
1400/12/24
10:13
«لپیام» از تسویه بدهی تسهیلات بانک خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع پیام توضیحاتی در خصوص بدهی تسهیلات بانک منتشر کرد.

«لپیام» از تسویه بدهی تسهیلات بانک خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع پیام اعلام نمود که پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل ۲۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کل بدهی تسهیلات بانک فوق به مبلغ۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسویه گردید.


در ضمن طرح دعوی بر علیه شرکت صنایع جوشکاب یزد به عنوان ضامن دریافت تسهیلات این شرکت نیز با توجه به تسویه وام مختومه گردید .لپیام
انتهای خبر

0
0