بتاسهم
1399/08/12
11:38
مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله‌ با #کرونا : امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود./مهر

مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با #کرونا : امروز در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران تصمیم گیری می شود./مهر


انتهای خبر

0
0