آواتحلیل
1400/04/13
09:29
📌مقایسه فروش فصلی ملی صنایع مس ایران #فملی فملی در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 110 درصدی تجربه کرده است... Hamfekran.com

📌مقایسه فروش فصلی ملی صنایع مس ایران #فملیفملی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۰ درصدی تجربه کرده است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0