پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
13:51
رئیسی: 🔹با اعتقاد و اطلاع دقیق از ظرفیت‌ها می‌گویم که آینده کشور روشن است 🔹 بخش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را دریافت کرده‌ایم 🔹د...

رئیسی:


🔹با اعتقاد و اطلاع دقیق از ظرفیت‌ها می‌گویم که آینده کشور روشن است🔹 بخش قابل توجهی از مطالبات خود از برخی کشورها را دریافت کرده‌ایم🔹در هیچ مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد🔹زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نخواهیم زدجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tml


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0