امواج بورس BourseWaveAnalysis
1400/05/25
00:13
#برکت خبر خوب... به اندازه تولید ۵۰ میلیون دز واکسن، مواد اولیه داریم. ظرف ۲۰ روز آینده میزان مواد اولیه را به اندازه ۱۲۰ میلیون دز می رسانیم. این ...

#برکت


خبر خوب...


به اندازه تولید ۵۰ میلیون دز واکسن، مواد اولیه داریم. ظرف ۲۰ روز آینده میزان مواد اولیه را به اندازه ۱۲۰ میلیون دز می رسانیم. این که می گویند مشکل ژل، فیلر و کشت سلول داریم، دروغ است.


کل سرمایه گذاری واکسن برکت ۱۶۰ میلیون دلار است./ فارسانتهای خبر

0
0