تحلیل برای سود
1400/12/25
10:05
مجمع #وهور 📌 گزارش همفکران از مجمع سالیانه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ✅ مهم ترین اقدامات چند ماه اخیر، انعقاد قرارداد ارزی 15 سالهBOT با ...

مجمع


#وهور



📌 گزارش همفکران از مجمع سالیانه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور




✅ مهم ترین اقدامات چند ماه اخیر،


انعقاد قرارداد ارزی ۱۵ سالهBOT با گوهر سیرجان برای تامین برق شرکت گل‌گهر و شرکت‌های زیرمجموعه است. قرارداد ارزی است، ۲.۵ سال ساخت و دوره بهره برداری ۱۲.۵ سال است. مبلغ کل درآمد در دوره بهره برداری ۷۱۲ میلیون یورو درآمد در نظر گرفته شده است.


۲۲۲میلیون یورو سرمایه اولیه مورد نیاز برای اجرای قراردارد است.


۱.۸۵ سنت یورو قیمت برق در این قرارداد است. از ابتدای فرودین ماه سال آینده فعالیت‌ها در این زمینه توسعه پیدا می کند.



انتهای خبر

0
0