پایگاه خبری انتخاب
1401/03/04
09:51
♦️سیدنظام موسوی، سلیمی و دشتی ناظران هیات رییسه مجلس شدند 🔹با برگزاری انتخابات هیات رییسه اجلاسه سوم سیدنظام موسوی با ۱۵۳ رای ،علیرضا سلیمی با ۱۴۶...

♦️سیدنظام موسوی، سلیمی و دشتی ناظران هیات رییسه مجلس شدند🔹با برگزاری انتخابات هیات رییسه اجلاسه سوم سیدنظام موسوی با ۱۵۳ رای ،علیرضا سلیمی با ۱۴۶ رای، محمدرضا دشتی اردکانی با ۱۳۹ رای برای ناظری مجلس انتخاب شدندجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲qMw


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0