مدت: 30 ثانیهحجم: 469 کیلوبایت
بورس آموز
1399/08/23
22:00
💊 قُرصبورس 🎶 صوت شبانه #آموزشی 🔺در ریزش بورس، صندوق ها چقدر منفی شدند؟ 🔺بهترین و بدترین صندوق ها در سه ماه گذشته و نرخ واقعی ریزش آنها ⭐ اسات...

💊 قرصبورس🎶 صوت شبانه#آموزشی🔺در ریزش بورس، صندوق ها چقدر منفی شدند؟🔺بهترین و بدترین صندوق ها در سه ماه گذشته و نرخ واقعی ریزش آنها⭐ اساتید بورسی
#شب_بخیر🌹


#قرصبورس


#صوت_شبانه⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید
انتهای خبر

0
0