بورس۳۶۵
1399/08/21
11:18
جمع آوری ۲۰۰ میلیون سهم در منفی ۵ از حقیقی توسط حقوقی و حالا رنج مثبت در #وبصادر

جمع آوری ۲۰۰ میلیون سهم در منفی ۵ از حقیقی توسط حقوقی و حالا رنج مثبت در #وبصادر


انتهای خبر

0
0