سیگنال یاب روزانه
1399/11/15
10:48
راستی امروز روز سهامداره بازار مثبت شروع کرد و به لطف این روز زیرش رو خالی کردند، خنده داره واقعا، مثل این میمونه که تو روز آتشنشان برن پایگاه های...

راستی امروز روز سهامدارهبازار مثبت شروع کرد و به لطف این روز زیرش رو خالی کردند، خنده داره واقعا، مثل این میمونه که تو روز آتشنشان برن پایگاه های آتشنشانی رو آتیش بزنن!

انتهای خبر

0
0