بتاسهم
1401/05/31
12:22
#وپخش گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 3,550,000,000,000 ریال به مبلغ 8,400,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سه...

#وپخش گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده از محل منابع جاری شرکت در سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از طریق خرید سهام و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


انتهای خبر

0
0