کدال۳۶۰
1401/01/17
13:24
#وثنو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین 1401-01-17 13:24:51 (86750...

#وثنو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین
۱۴۰۱-۰۱-۱۷ ۱۳:۲۴:۵۱ (۸۶۷۵۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0