کدال۳۶۰
1401/01/30
13:55
#قشیر #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش دارایی های آماده برای فروش (دو قطعه زمین)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت تو...

#قشیر


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش دارایی های آماده برای فروش (دو قطعه زمین)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد
۱۴۰۱-۰۱-۳۰ ۱۳:۵۵:۰۲ (۸۷۱۹۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0