نوآوران امین
1399/08/11
22:16
مهم؛ جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهران عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌ش...

مهم؛ جلسه نایب رییس مجلس با مدیران بازار سرمایه و دادستان تهرانعملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شودقاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران: در این جلسه مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه و به دادستانی ارایه دهد.از آنجا که کشف برخی از جرایم و تخلفات سازمان بورس به اطلاعاتی نیاز دارد که نمی‌تواند مستقیما تهیه کند و به همکاری دادستانی نیاز دارد، مقرر شد دادستانی برای تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشد.براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز، مقرر شد رابطی میان دادستانی و سازمان بورس ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط باشند؛ وضعیت عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس و اقدامات سازمان بورس و دادستانی هر دو هفته یک بار با برگزاری جلسات بررسی می‌شود/بورس نیوز

انتهای خبر

0
0