کارگزاری آبان
1399/10/07
11:30
📈خدمات فنی مهندسی نسبتا مثبت معامله می شوند.#رنيك پر عرضه ی گروه است.#رمپنا منفی و متعادل داد و ستد می شود.#تپولا٬ #خفولا و #تابا با افزایش تقاضا ه...

📈خدمات فنی مهندسی نسبتا مثبت معامله می شوند.#رنیک پر عرضه ی گروه است.#رمپنا منفی و متعادل داد و ستد می شود.#تپولا٬ #خفولا و #تابا با افزایش تقاضا همراه اند.#رتکو نیز با گرایشی مثبت متعادل است.


انتهای خبر

0
0