کدال۳۶۰
1399/08/13
00:29
#شپلی معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي 1399-08-13 00:29:48 (6889...

#شپلی


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پلی اکریل ایران - نماد: شپلی۱۳۹۹-۰۸-۱۳ ۰۰:۲۹:۴۸ (۶۸۸۹۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0