کدال۳۶۰
1401/05/31
21:24
#پارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي پارس - نماد: پارس 1401-05-31 21:24:45 (927464...

#پارس


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی پارس - نماد: پارس۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۲۱:۲۴:۴۵ (۹۲۷۴۶۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0