کدال۳۶۰
1401/06/03
10:34
#ولبهمن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت بهمن لیزینگ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 238,302 میلیون ریال ...

#ولبهمن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت بهمن لیزینگ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۲۳۸,۳۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰٪ کاهش داشته است.▪️«ولبهمن» با سرمایه ثبت شده ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۱۵۱,۵۴۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰٪ افزایش داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۳ ۱۰:۳۴:۵۳ (۹۳۰۱۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0