اقتصاد نیوز
1400/05/27
16:29
🔴شروط ثبات بازار مسکن در دولت رئیسی حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار ▫️ آورده کارگران آنقدر نیست که به خانه دار شدن آنها کمک کند. ▫️تا قبل ا...

🔴شروط ثبات بازار مسکن در دولت رئیسیحمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار▫️ آورده کارگران آنقدر نیست که به خانه دار شدن آنها کمک کند.▫️تا قبل از تحویل کامل واحدهای مسکن مهر و اجرای طرح مسکن ملی نباید پروژه جدیدی تعریف کنیم.▫️از رئیس جمهور میخواهیم در شرایط حاضر برای ثبات بازار مسکن، هم بازار مسکن را به لحاظ قیمتی کنترل کند و هم آپارتمانهای خالی را برای استفاده برگرداند.@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0