کدال۳۶۰
1399/11/07
15:19
#کحافظ اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ ▪️ شرکت کا...

#کحافظ


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ▪️ شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۷۱۶٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۱۵ ریال سود محقق کرده است.▪️ «کحافظ» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۶۸,۹۲۴ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۰۹,۵۵۱ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۰۹۳٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۵:۱۹:۵۲ (۷۱۶۶۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0