نوآوران امین
1399/10/07
07:26
بانک دی (#دی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ ...

بانک دی (#دی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۸۸.۶۸ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی آذر ماه ۱۳۹۹ بوده است.


✅ درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴,۴۶۵,۷۵۰ میلیون ریال بوده که ۱۴۶.۷۷ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی ۸ ماه گذشته بوده است.✅سپرده های جذب شده طی آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۲.۱۷ درصد بیشتر از سپرده های تسویه شده طی آذر ماه ۱۳۹۹ بوده است.


✅ سود سپرده های سرمایه گذاری تحقق یافته (هزینه) طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴,۱۹۴,۸۷۶ میلیون ریال بوده که ۲۴.۴۸ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه گذاری طی ۸ ماه گذشته بوده است.✅ حاشیه سود ناخالص عملیات بانکی (مابه التفاوت درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری) طی دوره آذر ماه ۱۳۹۹ مثبت و برابر با ۶.۰۷ درصد بوده. این درحالیست که متوسط این شاخص طی ۸ ماه گذشته برابر با .۸۶.۲۲ بوده است.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0