نوسانگیر بازار سرمایه
1400/05/24
09:56
🟢 #سفارس در آستانه صف خرید +3.9% ✳️ حجم معاملات بیشتر از 3.580.000 ✳️ قدرت خریدار 1.42 برابر فروشنده ✳️ سرانه خرید هر کد حقیقی : 28 میلیون تومان...

🟢 #سفارس در آستانه صف خرید +۳.۹٪✳️ حجم معاملات بیشتر از ۳.۵۸۰.۰۰۰✳️ قدرت خریدار ۱.۴۲ برابر فروشنده✳️ سرانه خرید هر کد حقیقی : ۲۸ میلیون تومان✳️ ورود پول حقیقی : ۴۵۱ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0