کدال۳۶۰
1399/12/05
12:39
#کفپارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت فرآورده های نسوز پارس ▪️ شرکت فرآورده های نسوز پارس در دوره 12...

#کفپارس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت فرآورده های نسوز پارس
▪️ شرکت فرآورده های نسوز پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴۵ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۴۳ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «کفپارس» با سرمایه ثبت شده ۱,۶۱۹,۵۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۲,۷۵۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۲-۰۵ ۱۲:۳۹:۵۵ (۷۲۴۶۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0