کدال۳۶۰
1400/06/05
16:30
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳,۱۵۱,۴۸۹ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۶,۵۹۰,۸۱۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۶٪ به مبلغ ۸۳,۹۵۲,۲۱۳ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۶-۰۵ ۱۶:۳۰:۳۷ (۷۸۶۱۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0