بورس۲۴
1400/12/17
13:25
توضیحات تکمیلی «خبازرس» در خصوص مناقصه پالایش گاز بیدبلند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود تا کنون قرارداد و ابلاغیه ای در خصوص نتایج شرکت در مناقصه پالایش گاز بید بلند از سوی کارفرما امضا نشده است .

توضیحات تکمیلی «خبازرس» در خصوص مناقصه پالایش گاز بیدبلند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود تا کنون قرارداد و ابلاغیه ای در خصوص نتایج شرکت در مناقصه پالایش گاز بید بلند از سوی کارفرما امضا نشده است و این شرکت متعهد می گردد به محض دریافت موارد مذکور اطلاعات کامل را منتشر نماید.

خب
انتهای خبر

0
0