کدال۳۶۰
1400/01/08
09:54
#برکت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/12/30 ▪ شرکت گروه دارویی برکت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/12/30 از محل واگذاری سهام درآمد...

#برکت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰▪ شرکت گروه دارویی برکت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ برکت با سرمایه ثبت شده ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳,۹۸۱,۸۸۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۹۲۱٪ به مبلغ ۴۰,۶۵۸,۸۸۲ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۰۹:۵۵:۰۹ (۷۳۲۰۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0