همفکران
1399/08/23
15:02
#خبرهای_موثر 📌پیش‌بینی روسیه از احتمال بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: احتمال بازگشت آمریکا به ...

#خبرهای_موثر📌پیش‌بینی روسیه از احتمال بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایرانسخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:


احتمال بازگشت آمریکا به برجام را رد نمی کنیم.در دو سال گذشته بارها ضرورت اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و لغو تحریم ها علیه ایران ازسوی آمریکا را مطرح کرده ایم.اگر آمریکا آماده است تا در مسیر اصلاح قرار گیرد فقط می توان از آن استقبال کرد. زمانی که حرکت در این مسیر واقعی شود نباید برای آن شرایط اضافی مطرح و مشروط کرد. /ایرنا

انتهای خبر

0
0