بورس۲۴
1401/04/08
15:59
«غکورش»در ۱۲ ماهه ۳۲۳۰ ریال سود محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت صنعت غذایی کورش صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

«غکورش»در 12 ماهه 3230 ریال سود محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنعت غذایی کورش صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنعت غذایی کورش در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۳۲۳۰ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۹۶۹ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۱۳۹۷ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵ درصد افزایش پیدا کرده است.


غکورش
انتهای خبر

0
0