نوآوران امین
1401/06/02
16:26
صنایع بسته بندی ایران(#فبیرا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 25 درصدی درآمدهای عم...

صنایع بسته بندی ایران(#فبیرا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴۲۵,۸۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۵۳۱,۴۱۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۷۶ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۹۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0