سیگنال یاب روزانه
1400/05/24
18:22
عزیزان این سهم فرداساعت 10.30 افشا میخوره و سه شنبه هفته بعد با 40 درصد مثبت باز میشه برا اطلاع برید کانال بالا (اینم نذری ما به شما)

عزیزان این سهم فرداساعت ۱۰.۳۰ افشا میخوره و سه شنبه هفته بعد با ۴۰ درصد مثبت باز میشه برا اطلاع برید کانال بالا


(اینم نذری ما به شما)انتهای خبر

0
0