تی اس ای پرس
1399/10/09
10:23
چشم بازار روشن! 🔻بالاخره بعد از مدتها، جناب #کگهر متعادل شده و دوباره به صف خرید نشسته است. روزهای قبل حجم مبنای سهم هم عرضه نمیشد. @TsePress

چشم بازار روشن!


🔻بالاخره بعد از مدتها، جناب #کگهر متعادل شده و دوباره به صف خرید نشسته است. روزهای قبل حجم مبنای سهم هم عرضه نمیشد.


@TsePressانتهای خبر

0
0