نوآوران امین
1399/10/29
12:21
پتروشیمی داراب(#شاراب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅افزایش 6 درصدی سود خالص 9 ماهه 1399 ...

پتروشیمی داراب(#شاراب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅افزایش ۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0