نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/22
21:21
نامه شرکت بورس به ناشران: اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی خواهند شد

نامه شرکت بورس به ناشران:


اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی خواهند شدانتهای خبر

0
0