بورس۳۶۵
1399/08/12
21:08
✅ #اختصاصی نمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار 🔹 توضیحات: در جریان معاملات امروز 819 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم...

✅ #اختصاصینمودار برآیند جریان ورود و خروج پول حقیقی ها در کل بازار🔹 توضیحات:در جریان معاملات امروز ۸۱۹ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتیم
...............................


《تاریخ: دوشنبه ۱۲ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0