تی اس ای پرس
1399/10/10
10:56
افزایش قابل توجه تقاضا برای گروه رایانه! ✅ اکثر نمادهای این گروه مورد توجه بازار قرار گرفتند و به صف خرید نشستند. نمادهایی چون تاپکیش و پرداخت صف...

افزایش قابل توجه تقاضا برای گروه رایانه!✅ اکثر نمادهای این گروه مورد توجه بازار قرار گرفتند و به صف خرید نشستند. نمادهایی چون تاپکیش و پرداخت صف خرید خوبی دارند.📈 تحلیلگران تکنیکال، شرایط نموداری شاخص گروه رایانه و بسیاری از نمادهای این صنعت را مطلوب ارزیابی میکنند.@TsePressانتهای خبر

0
0