محسن حسنلو
1399/08/19
09:19
#شبندر 💢پالايش نفت بندرعباس💢 سهم بعد از ۳ ماه اصلاح آیا توان حمایتی در محدود حمایتی را خواهد داشت؟! @HasanluMohsen

#شبندر💢پالایش نفت بندرعباس💢سهم بعد از ۳ ماه اصلاح آیا توان حمایتی در محدود حمایتی را خواهد داشت؟!@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0