سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/11/12
21:03
📌عرضه اولیه سهام شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نماد: #کزغال۱ تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه به هر کد سهم ۶۰ دامنه نوسان ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ تومان

📌عرضه اولیه سهام شرکت زغال‌سنگ پروده طبسنماد: #کزغال۱تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماهبه هر کد سهم ۶۰دامنه نوسان ۱۹۵۰ الی ۲۰۵۰ تومانانتهای خبر

0
0