کدال۳۶۰
1399/10/08
15:14
#اپال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 70,589 ...

#اپال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۷۰,۵۸۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۳٪ افزایش داشته است.▪️«اپال» با سرمایه ثبت شده ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ ۶۷۷,۰۸۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۲٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۸ ۱۵:۱۴:۵۱ (۷۰۵۹۷۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0